Godziny Mszy świętej

w tygodniu godz. 7:30, 17:00

w niedziele godz. 9:00, 10:30, 17:00, Kaplica w Anusinie 12:00 (w lecie 8:00)