Historia

matka_boska

Na początku XX w. staraniem wikariusza par. Pawłów, ks. Wacława Krasuskiego, wybudowano tymczasową kaplicę drewnianą przy ul. Łęczyńskiej (obecnie Szpitalna) pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Równocześnie wzniesiono plebanię (później mieścił się w niej szpital) i złożono cmentarz grzebalny. W 1907 r. bp Franciszek Jaczewski erygował par. Granice jej były bardziej rozległe od dzisiejszych (po II wojnie światowej powstała z jej terytorium par. Wola Korybutowa). Poprzednio w Siedliszczu istniała par. greckokatolicka, ufundowana przez Wojciecha Węglińskiego w 1764 r. W 1875 r. została ona zmieniona na prawosławną. Urząd Ziemski w Chełmie w 1919 r. przekazał par. rzymskokatolickiej w Siedliszczu dawną cerkiew prawosławną, plebanię oraz 9 mórg ziemi (poprzednio par. posiadała już 14 mórg).

W życiu religijnym par. wielką rolę odegrały organizacje i stowarzyszenia katolickie, bardzo aktywne w okresie międzywojennym. W latach 1875-1945 na terenie par. zamieszkiwali prawosławni (oprócz cerkwi w Siedliszczu posiadali od 1908 r. świątynię w Mogielnicy, rozebraną z polecenia władz w 1938 r.). W Siedliszczu mają dom modlitwy Świadkowie Jehowy.

Do 1992 r. par. wchodziła w skład dekanatu Chełm-Zachód, po czym – 31 VIII, powołana została do roli par. dziekańskiej.

Archiwum par. jest prowadzone od 1909 r. Są tu księgi metrykalne, wizytacje biskupie i dziekańskie oraz kronika.

Cmentarz grzebalny, założony w 1909, został znacznie powiększony po II wojnie światowej oraz w 1989 r. (używany jest również dawny cmentarz prawosławny).

W pierwszych latach istnienia par. nabożeństwa odbywały się w tymczasowej drewnianej kaplicy. Obecny kościół pw. MB Częstochowskiej został wybudowany w 1904 r. jako cerkiew prawosławna (wzniesiono ją na miejscu dawnej świątyni greckokatolickiej).

W 1919 r. cerkiew przekazano par. rzymskokatolickiej. Została ona poddana odpowiedniej przeróbce. Obecny kościół wyglądem nie odpowiada pierwotnemu.

W 1958 rozpoczęto jego rozbudowę według planu inż. Czesława Gawdzika z Lublina (budową kierował inż. Kisielewski z Chełma). Dobudowano nawę, na skutek czego świątynię powiększono dwukrotnie. Jej konsekracji dokonał 1 IX 1974 r. bp Edmund Ilcewicz (30 VIII 1958 gotowa część budowy została poświęcona przez dziekana chełmskiego, ks. Mariana Peryta). Kościół murowany, w latach 1988-1999 został ujednolicony stylowo, wg projektu Andrzeja Rabiegi z Tomaszowa Lub. oraz Tadeusza Dobrowolskiego z Chełma. Na frontonie nowa wieża oraz dwa boczne wejścia z podcieniami. Wewnątrz świątyni nawa boczna połączona z główną łukowymi przejściami. Ołtarz główny zbudowany na zasadzie tryptyku z obrazami MB Częstochowskiej, św. Maksymiliana Marii Kolbe i św. br. Alberta Chmielowskiego. We wszystkich oknach umieszczono witraże. Ławki, konfesjonały oraz stacje drogi krzyżowej – nowe.

Obok kościoła znajduje się dostosowana stylem dzwonnica, a na niej 3 dzwony („Stefan” 523 kg, „Jan” 242 kg i „Wacław” 145 kg).

~ ~ ~

Proboszczowie parafii rzymskokatolickiej w Siedliszczu, księża:

Wacław Krasucki 1908-1916
Michał Kurczyński 1916-1919
Stanisław Skulimowski 1919-1921
Dominik Bojankowski 1921-1924
Stanisław Batorski 1924-1936
Jan Walczak 1941-1944
Michał Wąsik 1944-1961
Henryk Kurzępa 1961-1968
Feliks Machoń 1968-1976
Zenon Nowicki 1976-1980
Jan Kosicki 1980-1981
Ryszard Sołtys 1981-1987
Janusz Krzak 1987-2008
Jacek Stanisław Brogowski 2008

Wikariusze parafii Siedliszcze, księża:

Mieczysław Jachymek, Zbigniew Kirsz, Tadeusz Gryta, Henryk Samul, Aleksander Sieciechowicz, Tomasz Duda, Stanisław Jargiełło, Jan Słoma, Bolesław Sędziak, Stanisław Dziwulski, Stanisław Opiela, Eugeniusz Kiełbasa, Krzysztof Góźdź, Stanisław Furlepa, Konrad Sawicki, Henryk Bożęcki, Mirosław Łysko, Piotr Tylus, Stanisław Szozda, Grzegorz Kolasa, Krzysztof Szczęśniak, Jacek Bartecki, Cezary Kowalski, Paweł Wierzchoń, Andrzej Jachimek, Bartłomiej Zwoliński, Witold Kuś, Kamil Pszenniak

Z parafii pochodzą następujący kapłani, księża:

Józef Mazurek, Piotr Dudek, Waldemar Ożóg, Wiesław Charuk, Henryk Krukowski, Grzegorz Warchuł, Andrzej Andruszak

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

Sabina Przebiorowska, Grażyna Watrak, Danuta Duniec, Halina Kowalczuk

~ ~ ~

Miejscowości należące do parafii: Anusin, Brzeziny, Chojeniec w., Chojno Nowe cz. I, Chojno Stare, Dobromyśl, Gliny kol., Janowica, Kamionka, Lipówki, Majdan Zahorodyński, Marynin, Mogielnica, Siedliszcze os., w. i kol., Stasin Dolny, Zabitek

Kościoły i kaplice na terenie parafii: 1. Dobromyśl, kaplica pw. św. Marii Magdaleny (1950 r.) 2. Anusin, kaplica pw. św. Stanisława Kostki (1986 r.)

Liczba zameldowanych osób, w tym katolików: 4104 (3852)

Grupy apostolskie i modlitewne w parafii: Akcja Katolicka, Ministranci, Rada parafialna, Rada duszpasterska, Kółka Różańcowe, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Parafialny klub sportowy „Relaks”, Chór parafialny

~ ~ ~

Opracowano na podstawie:

  • H. Krukowski, „Siedliszcze. Dzieje parafii katolickiej”, Lublin 2000.
  • „Archidiecezja Lubelska 2006”, Kuria Metropolitalna w Lublinie, Lublin 2006.