Personalia

matka_boska

Proboszcz
Ks. Kanonik Dr Jacek Stanisław Brogowski
Urodzony 10.02.1961 r. – Chełm diecezja lubelska
Święcenia kapłańskie przyjął 13.12.1986 r.
Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Doktor Teologii fundamentalnej

Wikariusz
Ks. mgr Bartłomiej Zwoliński
Urodzony 09.05.1980
Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.2005 r.
Magister Teologii, Katecheta