Personalia

matka_boska

Proboszcz
Ks. Kanonik Dr Jacek Stanisław Brogowski
Urodzony 10.02.1961 r. – Chełm diecezja lubelska
Święcenia kapłańskie przyjął 13.12.1986 r.
Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Doktor Teologii fundamentalnej

Wikariusz
Ks. mgr Witold Kuś
Urodzony 26.09.1972 r.
Święcenia: 30.05.1998 r.
Katecheta, duszpasterz młodzieży
mgr teologii