Parafia Siedliszcze

Personalia

matka_boska

Proboszcz
Ks. Kanonik Dr Jacek Stanisław Brogowski
Urodzony 10.02.1961 r. – Chełm diecezja lubelska
Święcenia kapłańskie przyjął 13.12.1986 r.
Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej
Doktor Teologii fundamentalnej

Wikariusz
mgr teologii Ks. Tomasz Makara
– Katecheta w szkołach: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Siedliszcze
– Duszpasterz młodzieżowy